Batik Boyama
Direkt Boyama kirli Yağlı Yıkama kirli Yağlı Boyama
Direkt Boyama

Direkt Boyama

Elyafın tarafından direkt olarak çekilirler ve elyafın iç kısımlarında hiçbir kimyasal bağ oluşturmadan depo edilirler. Elyafın içmisellerinde depo edilen bu boyarmaddelerin suya karşı hastalıkları sınırlıdır. Fakat daha sonra yapılan diazolama ve kenetleme, oksidasyon, formalinle muamele gibi işlemlerle yıkama hastalıkları düzeltilebilir.

 Bu sınıf boyarmaddeler uzunlukları, boyama işlemlerinin çok basit oluşu ve boyama esnasında elyafın hiçbir şekilde yıpranmaması gibi üstünlükleri nedeniyle, bugün de önemlerini kaybetmemişlerdir.

 Genellikle, selülozik ve rejenere selülozik elyafın boyanmasında kullanılan bu sınıf boyarmaddeler kağıt, deri, yün, ipek, naylon ve bast elyafın boyanmasında, ve bir kısmı ise biyolojik boya ve indikatör olarak kullanılırlar. Kimyasal bakımda büyük bir kısmı Dis-tris ve polisazo sınıfına, daha az olmak üzere de mono azo, stilben, oksazin, tiazol ve ftalosiyanin sınıfına girerler.


direkt boyama direkt boyama direkt boyama

Organik Yıkama, Pigment Boyama ,yağlı boyama, Kirli Yağlı Yıkama

Batik Boyama - Kirli Yağlı Yıkama - Kirli Yağlı Boyama - Devore Yıkama - Devore Boyama - Pigment Boyama - Direkt Boyama - Parça Boyama - Organik Yıkama - Taş Yıkama

Asit Yıkama - Tekstil Boyama - Degrade Boyama - Sprey Boyama - Balık Sırtı - Reaktif Boyama

YENİ SİTEMİZE YÖNLENDİRİLİYORSUNUZ...